Meny

Abigail (2)
Topaz (1)_red
Marula Poppins

PuL

Policy angående personuppgiftslagen (PuL) för Föreningen Stockholms Katthem


Vilka som registreras
Föreningen Stockholms Katthem registrerar volontärer, kattköpare, akuthem, personer som betalar in gåva eller medlemsavgift, samt övriga personer som uttryckt intresse för föreningen.


Ändamålet med registreringen
Registreringen görs för att vi ska kunna hålla kontakten med givarna och för att kunna utöka givarkretsen. Verksamheten är helt beroende av ideella gåvor.


Motivering för registreringen
Registreringen görs för att vi ska kunna skicka ut information om föreningens verksamhet och andra frågor som rör föreningens verksamhetsområden, om hur vi använder givarnas pengar, för att be om gåvor, samt för att be om praktisk hjälp.


Vilka uppgifter som registreras
Katthemmet registrerar namn och adress samt telefonnummer och e-postadress om personen uppgivit dessa. Personnummer och eventuellt uppgifter om bankkonto kan komma att registreras om givaren vill ge via autogiro.


Varför uppgifterna registreras
Namn och adress sparas för att föreningen ska kunna göra utskick per post, t ex nyhetsbrev, förfrågan om gåva och annat som kan vara av intresse. Personnummer sparas i de fall personen ger gåva via autogiro. (Personnummer kopplat till namnet är ett säkerhetskrav från banken.) I de fall vi får tillgång till telefonnummer och e-postadress sparas de för kontakter enligt ovan samt för eventuella e-post- och telemarketing-kampanjer.


Användning av uppgifter
De registrerade uppgifterna används enbart för internt bruk enligt ovan.


Hur de registrerade informeras
Personer som registreras får följande information i samband med att de kontaktas första gången: "Föreningen Stockholms Katthem kommer att registrera person- och adressuppgifter för att kunna skicka information om våra aktiviteter"


Personuppgiftsombud
Frågor om personuppgifter kan skickas till, register@katthemmet.nu
Adress: Föreningen Stockholms Katthem, Skurusundsvägen 159, 131 46 Nacka


Denna policy har antagits av styrelsen för Föreningen Stockholms Katthem 2011-06-18


Rea på kalendern!

Öppettider

Swish: 1239001793 | Bg: 900-1793 | Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

90konto-logo
© Stockholms Katthem. Allt material tillhör Stockholms Katthem.
Om Webbplatsen