Meny

Polis

Polisens hantering av hittegods

Om en privatperson hittar en katt som är förmodat vilsekommen hänvisar vi alltid i första hand till polisen. Dels för att katten då finns registrerad som upphittad ifall en ägare hör av sig eller så kan katten redan vara anmäld som försvunnen hos polisen, dels för att alla hittekatter då kommer med i statistiken. Det händer dock att polisen nekar till att omhänderta en upphittad katt trots att det är deras skyldighet. Då får man stå på sig och hänvisa till de nya föreskrifterna för polisens hantering av hittegods, dit djur också räknas: "Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av hittegods" RPSFS 2010:7 FAP 650-1.


I den står bl.a. följande:

- Uppgifter om upphittade sällskapsdjur ska registreras i Polisens hittegodssystem. Anmälan om försvunna sällskapsdjur ska registreras i RAR (Rationell anmälansrutin).


- Efterforskning av ägare: När det gäller hundar, katter och andra husdjur bör förekomst av öron- och chipmärkning kontrolleras. Chip som normalt sätts i nacken kan dock förflytta sig varför hela kroppen bör genomsökas.


- I normalfallet bör polismyndigheten besluta att hittegods ska förvaras hos polismyndigheten. Undantag härifrån bör göras endast om särskilda skäl föreligger, såsom när hittegodset är ett djur.


- Förvaring av djur som tagits emot av polismyndigheten bör ske hos djurstall eller hos enskild person (fodervärd) som är lämplig för uppdraget.


- Är förvaringen förenad med stora kostnader eller om det finns särskilda skäl bör polismyndighet låta sälja djuret tidigare än de tre månader som stadgas i 4 § hittegodslagen.


- Har djur tillfallit staten enligt hittegodslagen kan i vissa fall djuret avlivas med stöd av 5 § lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Innan beslut fattas om avlivning bör lokal djurskyddsorganisation få möjlighet att omhänderta djuret.


Författningen finns att läsa i sin helhet på polisens hemsida för den som är intresserad.


Bilden är lånad från Polisens hemsida och tagen av polisen i Örebro Län.

Vi söker volontärer!

Kalendern för 2023 är här!

Öppettider

Swish: 1239001793 | Bg: 900-1793 | Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

90konto-logo
© Stockholms Katthem. Allt material tillhör Stockholms Katthem.
Om Webbplatsen