Meny

Katthemmet

Bilder från en trist verklighet

Misärhem – kattsamlare

På olika tv-kanaler, oftast Animal Planet, kan man ofta se program om ”djursamlare” i olika delar av världen. Människor som i missriktad välvilja samlat på sig alltför många djur, oftast katter. De tar hand om, eller skaffar, ett par katter som snabbt förökar sig då de inte kastreras. En okastrerad katthona kan under sin livstid ge upphov till ca 120 katter, inräknat hennes kattungars kattungar blir det 10-tusentals. Alltför många människor tror dessutom fortfarande på myten att "en katthona ska ha en kull ungar innan hon steriliseras". Det stämmer inte, många veterinärer anser t.o.m. att katthonan inte ens behöver vara könsmogen före kastrering.


Kattsamlare finns tyvärr över hela världen, även här i Sverige, vilket ibland uppmärksammas i media, men oftast inte. Katthemmen märker det desto mer. Stockholms Katthem blir ofta ombedda av polisen att hjälpa till när en samlare upptäcks. Det är Länsstyrelsen som beslutar om omhändertagande och polisen verkställer beslutet, ibland med vår hjälp vid själva infångandet och vi tar hand om dem och försöker hitta nya hem.


De senaste åren har Stockholms Katthem varit med och ryckt ut till ett tiotal  samlare, där det omhändertagits totalt mer än 200 katter.


Misty
Misty från ett misärhem fick ett nytt hem förra året


Interiörerna som möter volontärer och anställda är egentligen obeskrivliga; inga eller överfyllda kattlådor, golven fyllda med avföring, ammoniakstanken från urinen är otrolig, tomma mat- och vattenskålar och katter i bedrövligt skick och oftast inte speciellt sociala. I samband med den här typen av utryckningar är volontärer och akuthem ovärderliga. Katthemmet skulle inte kunna göra sådana insatser om inte akuthem och volontärer ställde upp med kort varsel, men det tar hårt på resurserna.


Om ni känner till djur som missköts eller vanvårdas kan ni anonymt ta kontakt med Länsstyrelsens djurskyddshandläggare och  berätta vad ni vet.


Misärhemmen är inte bara kattsamlare, det finns också vanvårdshem som "bara" har en handfull katter, vi återkommer med berättelser om dessa.


Här kan ni läsa om två utryckningar till samlare som Stockholms Katthem gjort i början av 2011.


Stötta gärna Katthemmets verksamhet, vi är tacksamma för all hjälp! Du kan t.ex. skicka ett sms med texten Katthem 25, Katthem 50 eller Katthem 100 till nr 72970 så skänker du oss motsvarande belopp.

Är styrelsearbete något för dig?

Köp vår kalender för 2024!

Öppettider

Swish: 1239001793 | Bg: 900-1793 | Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

90konto-logo
© Stockholms Katthem. Allt material tillhör Stockholms Katthem.
Om Webbplatsen