Meny

Biggles
Korvens dotter (2)_red
Pepparkatt

Information till media

Att medvetandegöra allmänheten om katternas utsatta situation är en prioriterad fråga för oss.

Vi medverkar gärna i reportage och berättar om vårt arbete.


Kontaktuppgifter för press och media:

Pressansvarig: Ewa Edström

Mail: media@katthemmet.nu 

Tel: 076-107 39 91


Fakta om Stockholms Katthem

Stockholms Katthem är en ideell förening som inte erhåller några statliga eller kommunala bidrag. Vi är helt beroende av pengagåvor från privatpersoner och företag.


Föreningen bedriver en omfattande volontärverksamhet där ett hundratal personer bidrar på olika sätt genom oavlönade arbetsinsatser.


Varje år får cirka 400 katter ett hem via föreningen.


Vi anser att alla katter har rätt till liv. Katterna stannar i föreningens vård tills de fått ett permanent hem. Enbart svårt sjuka katter avlivas efter rekommendation av veterinär.


På Katthemmet finns plats för 75 katter.


Fakta om övergivna och vanvårdade katter

Enbart i stockholmsområdet uppskattar man att det finns 10-20 000 övergivna och hemlösa katter.


Varje vinter går tusentals hemlösa katter ett grymt öde till mötes då de fryser och svälter ihjäl.


Katter överges inte enbart sommartid. Det sker dagligen året om.


Den främsta orsaken till kattproblemet är okontrollerad avel då kattägare inte kastrerar sina katter och på så vis ofrivilligt får kull efter kull med kattungar.


Lag om obligatorisk id-märkning och registrering av katt kan minska antalet övergivna katter och hjälpa många vilsekomna katter att hitta hem igen.

Att adoptera katt från oss

Äntligen sommar!

Öppettider

Swish: 1239001793 | Bg: 900-1793 | Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

90konto-logo
© Stockholms Katthem. Allt material tillhör Stockholms Katthem.
Om Webbplatsen