Meny

Ordförande - kopia

Valberedningen

Är du Katthemmets nästa ordförande?


Vi har hamnat i en knipa! För två veckor sedan höll föreningen årsmöte, och en ny ordförande valdes. Nu har hon tyvärr ångrat sig och valt att avgå… Så här står vi nu, och behöver med kort varsel hitta någon annan som kan tänka sig att bli vald till ordförande, på ett år, vid ett extra årsmöte.

Kort bakgrund:

Vår tidigare ordförande flyttar snart från Stockholm, så vi behöver välja en ny ordförande. Ingen annan i styrelsen kände sig kallad, så en ordförande, som är ny i föreningen, valdes på årsmötet. Styrelsen konstituerade sig och man hade kort där efter ett första styrelsemöte. Efter det mötet valde den nyvalda ordföranden att avgå, då uppdraget inte riktigt motsvarade hennes förväntningar.

Föreningen Stockholms Katthem fyller 32 år i år, är välskött, utan ekonomiska problem eller interna konflikter. Stora delar av styrelsen, liksom personalen har lång erfarenhet. Vice ordförande tar nu över ansvaret tills en ny ordförande hittas och väljs av medlemmarna på ett extra årsmöte. Verksamheten kommer att rulla på, läget är inte akut. Men självklart behöver vi en ordförande, vilket även stipuleras i stadgarna. Att vara ordförande är en ansvarsposition, man företräder föreningen mot myndigheter, banker med flera och ansvarar mot medlemmarna. Den anställda personalen rapporterar till styrelsen.

Vi hoppas att det finns någon kattälskare med styrelseerfarenhet som kan hjälpa oss ur knipan, och ställa upp i minst ett år. Ordföranden leder styrelsens arbete och styrelsen har ca 11 möten per år. Ordföranden förväntas kalla till dessa möten och vara ordförande på mötena. Vi har en arbetande styrelse och övriga uppgifter fördelas mellan samtliga i styrelsen, lite beroende på tidigare kompetens och erfarenhet. Kassör och sekreterare finns.  Ingen ersättning för uppdraget utgår.

Valberedningen berättar gärna mera. Hör förutsättningslöst av dig till valberedning@katthemmet.nu för vidare dialog. Tack för att du ställer upp för katterna!  

 


Vi söker volontärer!

Att adoptera katt från oss!

Öppettider

Swish: 1239001793 | Bg: 900-1793 | Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

90konto-logo
© Stockholms Katthem. Allt material tillhör Stockholms Katthem.
Om Webbplatsen